rekeningnr. NL54 INGB 0002 2665 20

Welkom Voorgeschiedenis

In de tweede helft van de jaren zeventig van de vorige eeuw kwamen Arie van Kooten en Ger Limpens tijdens hun studie in Utrecht met elkaar in contact. Behalve de gemeenschappelijke studie wiskunde waren er diverse andere raakvlakken waaronder de liefde voor muziek en ook een gevoel van maatschappelijke betrokkenheid. Toen Arie tegen het eind van dat decennium voor drie jaar naar Zambia vertrok, bleef het contact in de vorm van wederzijdse brieven. In Zambia trouwde Arie met Dyness, afkomstig uit Kalwala Village in Noord Zambia (zo'n tien kilometer van districtshoofdplaats Chinsali). Arie kwam met zijn gezin naar Nederland en in het begin van de jaren negentig vertrokken Arie, Dyness en hun kinderen, weer voor een periode van drie jaar, naar Afrika, ditmaal naar Zimbabwe. Ook in die periode was er schriftelijk contact tussen Arie en Ger. Omdat Arie echter nogal wat Nederlandse vrienden en kennissen van zijn ervaringen in Zimbabwe op de hoogte wilde stellen, werd besloten deze berichtgeving via Ger te laten plaatsvinden. Arie schreef over zijn bevindingen, verstuurde die naar Ger, waarna deze door Ger vermenigvuldigd en verzonden werden naar ruim 250 adressen, voornamelijk in Nederland. Voor het instandhouden van deze nieuwsdienst werd door Ger een gironummer geopend. Een naam hiervoor werd gevonden in de gemeenschappelijke liefde voor muziek: Joy of a Toy is de naam van een nummer van het eerste album van de Britse ‘avant garde' band The Soft Machine. Ook een later nummer van de hand van de gitarist van deze band, Kevin Ayers, draagt deze naam, inclusief de toevoeging ‘continued'.
Het door nieuwsbriefabonnees bijeengebrachte geld dat de onkosten voor de nieuwsbrief te boven ging, werd op zeker moment, met goedvinden van de abonnees, ingezet voor ondersteuning van familie/dorpsgenoten van Dyness in Kalwala Village. Ook toen het gezin Van Kooten uit Zimbabwe in 1994 teruggekeerd was naar Nederland bleef het gironummer en de actiegroep Joy of a Toy intact, in eerste instantie kleinschalig, door het sturen van medicijnen, voedsel- en kledingpakketten naar Kalwala Village. Vanaf 2000 heeft het project een schaalvergroting ondergaan door ter plekke de bouw en instandhouding van onder andere een weeshuis, een kliniek, een lagere school, een kleuterschool en een middelbare school te realiseren. Op de pagina 'Infrastructuur' is het volledige overzicht van alle door de Stichting gerealiseerde gebouwen te vinden.'

English
Volg ons op Facebook!